1xbet
10 Aral齥 2018 03:49:50
D軳LEYEREK 軳G軱軿CE 中REN軳 - 08.05.2016 11:03
D軳LEYEREK 軳G軱軿CE 中REN軳
D軳LEYEREK 軳G軱軿CE 中REN軳

Bir çok ö餽enci Ana dili 輓gilizce olan bir konuac齳 dinlerken, tüm kelimelerin ne anlama geldi餴ni anlamaya odaklan齬lar. Bu tabii ki önemlidir, ama sadece dinleyerek ö餽enebilece餴niz bir çok 㧐y daha vard齬. Sadece kelimelerin ne anlama geldi餴ni de餴l, ki㱮nin bunlar nas齦 kulland齨 dinlemeye çal齨. Konuac齨齨 cümlede hangi kelimeleri birbirine ba餷ad齨 yada “you” yerine ne zaman “ya” dedi餴ni dinlemeye çal齨. Bir sonraki konuan齴da bu bilgileri hat齬lamaya çal齨 ve 輓gilizce’niz daha do餫l olmaya baayacakt齬.

Söylemesi yapmaktan kolay de餴l mi? Ana dili 輓gilizce olan birini dinlerken, konu⺷lan her bir kelimeyi anlamak zor olabilir. Bilmedi餴niz bir çok kelime kullanabilir, çok h齴l konubilirler yada garip bir aksanlar olabilir.

Kelimeden cümleye giden bir mant齥la 輓gilizceyi  dudak-kulak ve beyin üçgeniyle bilgiyi haf齴aya aktarabilen tek do餫l yöntem olan parrot dil kartlar齳la bu çalmay hem kolay ve hem de zevkli 㧐kilde yapabilirsiniz. Tüm konualar kartlarda resimlendirilmi ve renklendirilmi⺶ir. Her sette 120 farkl pratik konua diyaloglar verilmi⺶ir. Üstelik video ve ses deste餴yle cep telefonunuzu kullanman齴 yeterli. 輘tedi餴niz zaman ve istedi餴niz yerde kendi kendinize 輓gilizce çalabilir, hem telafuzunuzu hem de güveninizi yenileyebilirsiniz. 

www.parrotenglish.net686 defa okundu.
Haber Yorumlar
Habere yorum yapabilmeniz i鏸n 鼀e olman齴 gerekmektedir. 躽e olmak i鏸n t齥lay齨齴.
Kategoriden Haberler
Web Sitemizi Nas齦 Buldunuz?

莖k G鼁el
62%
G鼁el
12%
輞i
5%
載are Eder
3%
K鰐
14%
Online : 1
Bug黱 Tekil : 1
Bug黱 莖饀l : 36
D黱 Tekil : 1
D黱 莖饀l : 140
Toplam Tekil : 47564
Toplam 莖饀l : 361546
IP : 93.89.225.254
  • Anasayfam yap
  • S齥 Kullan齦anlara Ekle
  • Sitene Ekle