1xbet
10 Aral齥 2018 04:45:29
軳G軱軿CE 中RENMEK S軿E NE KAZANDIRIR? - 08.05.2016 08:06
軳G軱軿CE 中RENMEK S軿E NE KAZANDIRIR?
軳G軱軿CE 中RENME

Bir i posizyonuna baururken CV’nize “mükemmel 輓gilizce bilgisi” eklemeniz sizi binlerce bauu aras齨da en öne ç齥art齬. Daha iyi bir i ve kariyerinizi geli⺶irmek mi istiyorsunuz,輓gilizce'ye hemen baay齨.

Teknik bilgilerle kariyerinizi geli⺶irmek için teknoloji dili olan ingilizceyi ö餽enmek zorundas齨齴. 輘ter teknoloji yat齬齧 yap齨 veya size teknolojik gelieler konusunda bir posizyon verebilirler. 輓gilizce elbette bir teknoloji dilidir.

Bilgisayar, genetik, t齪 gibi pek çok alanda 輓gilizce zorunlu ö餽enilmesi gereken bir dildir.

Günümüzde uluslararas ticaret yazmalar 輓gilizce yap齦齬. E餰r buna sahip olursan齴 bir firmadaki öneminiz ve maan齴 artacakt齬.

Uluslararas telefon yazmalar齨齨 yan齭齬a telefon görüelerinde de ingilizce bir ileti㱮m dilidir.

Brann齴la ilgili fuarlara,konferanslara,anlaalara kat齦mak ve ihracat齨齴 geli⺶irmek istiyorsan齴 gene ingilizceyi çok iyi bilmeniz zorunlu olacakt齬.

Daha iyi bir bilim adam olmak için. Yabanc bilim adamlar齳la ileti㱮me geçin, uluslararas konferanslara kat齦齨, yurtd齨daki akademi merkezlerini ziyaret edin. Gazete, kitap ve dergileri okuyarak yeni bilimsel gelieleri takip edin.

Bilgisayar daha etkili kullanabilirsiniz. Bilgisayar uygulamalar齨齨 pek ço饀 輓gilizce oldu饀ndan ingilizceye daha önem vermeniz gerekiyor.

輞i bir 輓gilizceye sahipseniz size öenerece餴miz ⺷ faaliyetleri yap齨齴.

1.Amerikan ve 輓giliz filmlerin orjinalini izleyebilirsiniz. Bir kere denedikten sonra asla dublaj versiyonlara dönmeyeceksiniz.

2. Dünya klasiklerini ingilizce okuyun. Tüm klasikler 輓gilizce yaz齦m yada輓gilizceye çevrilmi⺶ir.

 

3.輓gilizce müzik parçalar dinleyin. Böylece bir çok kelimeyi hem ö餽enir hem de unutmazs齨齴.

4.輓gilizce konun ülkelerden arkadaar齨齴 olsun onlarla internet üzerinden chat yap齨. Hem dostlu饀 hem de ingilizcenizi geli⺶irirsiniz.

 

Kelimeden cümleye giden bir mant齥la 輓gilizceyi  dudak-kulak ve beyin üçgeniyle bilgiyi haf齴aya aktarabilen tek do餫l yöntem olan premium dil kartlar齳la bu çalmay hem kolay ve hem de zevkli 㧐kilde yapabilirsiniz. Tüm konualar kartlarda resimlendirilmi ve renklendirilmi⺶ir. Her sette 120 farkl pratik konua diyaloglar verilmi⺶ir. Üstelik video ve ses deste餴yle cep telefonunuzu kullanman齴 yeterli. 輘tedi餴niz zaman ve istedi餴niz yerde kendi kendinize 輓gilizce çalabilir, hem telafuzunuzu hem de güveninizi yenileyebilirsiniz. 566 defa okundu.
Haber Yorumlar
Habere yorum yapabilmeniz i鏸n 鼀e olman齴 gerekmektedir. 躽e olmak i鏸n t齥lay齨齴.
Kategoriden Haberler
Web Sitemizi Nas齦 Buldunuz?

莖k G鼁el
62%
G鼁el
12%
輞i
5%
載are Eder
3%
K鰐
14%
Online : 1
Bug黱 Tekil : 1
Bug黱 莖饀l : 66
D黱 Tekil : 1
D黱 莖饀l : 140
Toplam Tekil : 47564
Toplam 莖饀l : 361576
IP : 93.89.225.254
  • Anasayfam yap
  • S齥 Kullan齦anlara Ekle
  • Sitene Ekle