1xbet
23 Ekim 2018 05:57:56
YDS BİZDEN NE İSTER? - 19.11.2014 15:29
YDS  BİZDEN NE İSTER?
YDS'YE HAZIRLIK NASIL YAPILIR?

En çok yapılan hatalar nelerdir?

YDS’de neden başarısız olunur?

Nasıl başarılı olunur?

Bu sistemde bir bozukluk mu var?

Türkiye’de İngilizce öğretimini ikiye ayırmamız gerekiyor.

 

1. Genel İngilizceOkullarda, kurslarda verilen elementary’den başlayıp intermediate seviyeye doğru giden bir İngilizce. Buna birinci kademe de diyebiliriz.

2. Sınav İngilizcesi: Birinci kademeyi almış olan kişilere verilen sınav sistemine dönük İngilizce.

Bu birinci seviye-kademe İngilizcenin süresi nedir? İlköğretim 4. sınıftan başlayıp lise sona kadar devam eder. Bu İngilizce Üniversitede tekrar baştan alınıp yine 3-4 yıl boyunca devam eder. Kurslarda ise İngilizce kurlar şeklinde yapılır 8-12 ay süreyle devam eder.

Bu ikinci seviye-kademe İngilizcenin süresi nedir? İşte buna cevap vermek zordur. Sıkıntılar hep bu soruda yatmaktadır. Ülkemizde daha önce ilköğretimde, lisede yarım yamalak görülen İngilizce dersinden sonra kişiler buna güvenerek hiçbir çalışma yapmadan veya çok az bir çalışma yaparak sınava girmekte ve tabiatıyla başarısız olmaktalar. Ya da kurslara gidip 2-3 ay içinde YDS’yi geçmek amacıyla kayıt olmaktalar.

Bildiğiniz gibi, artık ülkemiz bir “Sınavlar Sistemi”ne dönüşmüştür. Her sınavın da kendine göre sistemi ve zorluğu vardır. 2 aylık bir kurs bitirmiş bir kişinin bu sınavları vermesi çok zordur. ÖSS sınav sistemine hazırlananları düşünelim. Kaç tane test kitabı, kaç tane soru bankası kitabı çözdüğünü ve dershanede kaç soru çözüldüğünü siz bir düşünün. Birinci yılında çok az bir aday üniversiteyi kazanmaktadır. Pek çok öğrenci 2 yıl hatta bazıları 3 yıl hazırlıktan sonra üniversiteye girebilmektedirler. Hal böyleyken YDS sınavı 2 aylık bir çalışmayla kazanılabileceği nasıl düşünülmektedir? Bu sınavların zorluk derecesi gerek ÖSS’den, KPSS veya ALES’ten aşağı değildir. Tüm bu ismini saydığım sınavlara ne kadar köklü ve sürekli bir hazırlık gerekirse YDS’ye de aynı şekilde yoğun bir çalışma gerekmektedir.

Bu anlattığım birinci noktadır. Yani bu sınavlar, mantıksız şekilde hafife alınmakta ve bunlara gereğince ciddi çalışılmamaktadır. İkinci nokta ise biraz önce sözünü ettiğim durumdur. İngilizce alt yapısı olmayan, intermediate seviyeye kadar İngilizce eğitimi görmemiş kişilerin YDS’yi geçmekte zorlanacaklardır. Lisede hazırlık görmüş biriyle hiç İngilizce görmemiş veya normal liseyi bitirmiş bir kişinin bu sınavlarda alacakları sonuçlar haliyle farklı olacaktır.

Orta öğretimde hazırlık görmüş veya 8-10 ay dil kursuna gitmiş kişiler YDS hazırlık kurslarına gidebilir ve YDS kitaplarını çalışmaya başlayabilirler. Diğer grubun ise bu hazırlığı doğrudan yapabilmesi çok zor ve işkenceli bir yoldur. Alt yapıları olmadıkları için “sınav İngilizcesini” anlayamayacaklardır. Bu kişilerin YDS kuru  yerine bir hazırlık kurundan başlamaları ve önce alt yapılarını (gramer dahil) tamamlamaları yerinde olacaktır.

YDS sınavının ülkemizde yapılan diğer yabancı dil sınavları gibi eğitim sistemimizde (okullardaki eğitimde) ders gibi verilmediği, dolayısıyla bu sınavların eğitim sistemimizle bağdaşmadığı gerçek bir olgudur. Okullarımızda verilen “Genel İngilizce” iken sınavlarda istenilen “Sınav İngilizcesi”dir. Durum apaçık ortada. Okullarda verilen İngilizce derslerinin bu sınavda pek işe yaramadığını kabul etmek durumundayız. Bazılarının düşündüklerinin aksine, YDSsınavının sadece gramer bilgisinden ibaret olmadığı da göz önünde tutulmalıdır. YDS ciddi bir sınavdır. Bu sınava girecek olan 100 bin kişinin içinde ancak 10  bin kişinin sınavı ciddiye alıp ona göre hazırlandığına inanmaktayım.

Bu sınavın bir analizini yaparsak karşımıza şu noktalar çıkar.

1. Sınav iyi bir İngilizce dil bilgisini gerektirmektedir. Bu bölüm alt yapı dediğimiz önceki dönemlerde alınmış olmalı veya alınmadıysa önce gramerin detaylı bir tekrarı yapılmaktadır.

2. Kelime bilgisi önemlidirSınav ilk baştaki 5 tane kelime sorusundan ibaret değildir. Kelime bilgisi çok önemlidir. Sınavın başından sonuna tüm sorularda kelime bilgisini sorgulamaktadır. Sınavda verilen soruların soru mantığını anlamak için o sorudaki kelimeleri bilmek şarttır. Yani önce kelime bilgisi sonra soru mantığını kavrama ve çözme gelmektedir.

3. Cümle bilgisi önemlidir. Sınav bizden çeşitli soru tipleriyle cümle bilgimizi sınamaktadır. Eğer İngilizce cümle kuruluşları, zaman uyumlarını ve bunlarda kullanılan bağlaçları bilmiyorsak bunu yapmamız imkânsızdır.

4. Paragraf bilgisi önemlidir. Sınav bizden paragraf bilgimizi dolayısıyla kompozisyon bilgimizin olup olmadığını sorgulamaktadır. Eğer daha önce yazma becerisi, paragraf bilgisi analizi gibi teknik dersler almadıysak ve paragraftan makaleye giden yazılar yazmadıysak bu bölüm bizim için en zor bölüm olacaktır. Paragraf sorularının YDS’deki oranı % 46’dır. Yani bunlar sadece okuma soruları değildir. 4 tip paragraf sorusunu kapsar. Dolayısıyla bu dört teknik bölüm ve diğer soru tipi bilgisi ve çözme teknikleri çalışılmadığı sürece bu sınavlarda başarılı olmak imkânsızdır.

YDS’de başarı için bir “mucize formül”ün olmadığını öncelikle belirtmeliyim. Bu bir eğitim sürecidir. Bu da belli bir zaman ister.

Bunun için üç yol vardır:

1. Bireysel Çalışma

2. Dershaneye gitme

3. Özel ders alma

Şimdi birinci yolu analiz edelim: Bu sınava girenlerin çoğu bireysel olarak hazırlanmaktadır. Bu tip çalışmada en önemli nokta belli bir İngilizce altyapıya sahip olmaktır. Kendi kendine hazırlananlar yeteri kadar soruyu kitaplardan çözmedikleri ve kendilerini sınavdan önce sınav yapamadıkları veya yapmadıkları için başarılı olamamaktadırlar. Buradaki önemli nokta soru tiplerini iyi öğrenip, 4-5 bin sınav kelimesine sahip olabilmeleridir. Bunun için daha çok sınav kelimesi ve püf noktası veren kitaplardan yararlanmak yararlı olacaktır. En çok kaçırdıkları soru tiplerinden daha fazla soruyu kitaplardan çözmeleri yararlı olacaktır.

İkinci yol da her ilde kolay kolay gerçekleştirilebilecek bir tarz değildir. Genel İngilizce veren kurumlar çoktur fakat “sınav İngilizcesi” verebilecek yeterli hocaları olan kurumlar parmakla gösterilir. gideceğiniz kurumu iyi seçmek ve referanslara önem vermek durumundasınız.

Sınavlarda grupları hazırlayan hocaların İnternet sitelerinden ve piyasadaki test kitaplarından aldıkları belli sayıdaki soruları karıştırarak kendi ders materyali olarak vermesi sınavdaki başarıyı yakalamak için yeterli olmamaktadır. Hocalar zaten kısıtlı olan ders saatlerinden dolayı eğer kursiyerlere kurs dışında sınav kitapları tavsiye edipçözdürmemişlerse kurs süresince verilen soru adedi konusunda yetersiz kalmaktadırlar. Haftada 6-8 saat yapılan derslerde sınıfta çözülebilecek soru sayısı bellidir (1000-2000 soru) ve bu sayı pek çok yerde 3-4 bin adete ulaşamamaktadır. Sınavın bizden istediği 5.000-6.000 kelime haznesine sahip olmak  ve 4.000-5.000 soru çözmüş olmaktır. Dolayısıyla kursa gittiği halde pek çok kişi de kendi kendilerine test kitapları bitirmedikleri için  YDS’den başarısız olabilmektedir.

Üçüncü yol daha da zor bir yoldur. Burada size ders veren hocanın tecrübesine, organizasyonuna kalmış bir durumdur. Başarılı ve tecrübeli ve sayısı az olan bu hocalar konuya oldukça hakimler. Kursiyere neyi ne zaman ve ne kadar vereceklerini iyi bilmektedirler. Bu işin maddi boyutunu bir tarafa bıraktığımızda oldukça etkili bir yöntemdir. Aynı kurumda çalışan mesai arkadaşlarının bir grup kurup iyi bir hocadan kendi gün ve saatlerine göre bir kurs almaları oldukça yaygın ve akılcı bir yoldur. Burada hoca seçimi ve kursiyerlerin düzeylerinin de birbirine yakın olmaları önemli bir faktördür. Bu sağlanamadığı durumda bu işi kurslara bırakmak yerinde olacaktır.

Yukarda verdiğim üç farklı yolda da göz ardı edilmemesi gerekli bir gerçek vardır: O da çok soru çözmekten, en az 10 deneme sınavı çözmekten ve 5.000 den fazla kelime bilgisine erişmekten ve bu alanda pek çok farklı kitabı karalayarak bitirmekten geçmektedir. Çıkmış soruları çözme ve onların soru mantıklarını öğrenmek de yararlı bir yoldur. Bunun yanı sıra, hiç çıkmamış soruları da çözmek başarıyı daha da artıracaktır. Kelime bilgisi ise, tüm kapıları açan bir anahtar konumundadır. Kelime çalışmalarına ve çeşitli alanlarda “reading” çalışmaları ve çeviriçalışmaları yapılmasının gerektiğini söylemeden geçemeyeceğim.

“O zaman YDS için ne yapılmalı?” sorusunu açıklamak gene bize düşüyor. Resmi eğitim sisteminde müfredatı olmayan bu “Sınav Sistemini” gene resmi kurum olan üniversiteler şart koşunca insanımız tabii ki bocalamaya başlıyor. Bence panik yapmaya gerek yok. Her şeyin bir çaresi olduğu hepimizce malum. Önereceğim temel şartlar şöyle sıralanabilir:

İngilizceyi sevmek: Biliyorum bazıları ondan nefret ediyor ama bu tamamen duygusal bir durum. Bunu aşmak, yani parlak bir gelecek için İngilizceye “olumlu yaklaşmak” şart.

İngilizceyi çalışmak için güçlü bir nedeninizin olması gerekir. Kendinizi bu konuda sorgulayın.

•      İngilizceyi nasıl çalışacağınıza karar vermek (1. kendi kendinize kitaplarla 2. ciddi bir kursa giderek 3. özel bir kurs grubuna katılarak).

•      İngilizce öğrenimini hayatınızın en ön planına çıkartmak.

•      Bir takım zevklerinizden, meşguliyetlerinizden YDS’yi verene kadar vazgeçmek. Önemli işlerinizi başkalarına devretmek (eşinize alışverişi devretmek gibi).

•      Azimle, durmak, yorulmak bilmeden çalışmayı düzenli bir şekilde ve günlük sürdürmek.

Bu dört nokta tamamsa artık biraz da “nasıl çalışacağımızın” ayrıntılarına geçebiliriz.

Ben buna “kişisel başarı sırları” diyorum ve bunu aşağıda maddeler halinde size sunuyorum:

BAŞARI SIRLARI

 

1.    Çözüm mantıklarını anlayacak şekilde yaklaşarak çıkmış soruları defalarca çözmeliyiz.

2.    Düzenli olarak her gün belli sayıda kelimeyi soru ve cümle örnekleriyle öğrenmeliyiz (Burada ezberlemek kelimesi kullanılmadı).

3.    Mümkün olduğunca farklı ve düzenli bir şekilde her gün belli sayıda test sorusu çözmeliyiz (örneğin 80 soru).

4.    Çözdüğünüz soruların mantığını anlamadan yanlışlarınızın nedenini bulmadan diğer sorulara geçmemeliyiz.

5.    Temel gramer konularını tekrar ederek iyi bir kaynaktan çalışmalıyız.

6.    Sınavdan önce zaman tutarak (2.5 saatin altına indirmeye çalışarak) sınav oluyormuşçasına 80 soruluk 10-15 tam deneme sınavı çözmeliyiz.

7.    YDS’de başarıyı bir hedef kabul ederek test çalışmalarını günlük yaşantımızda birinci sıraya oturtmalıyız.

8.    Başarısızlığınızı bir takım başka nedenlere bağlamayarak (sistem veya zorluk) bu duruma daha tarafsızca yaklaşmalıyız. Nedenlerine mutlaka inmeliyiz.

9.    Test sorularını kolay-zor diye ayırt etmeden hepsini yeterince önemseyerek ciddi ciddi çözmeliyiz.

10. Kendimize hep “Ben bu işi seviyorum ve mutlaka başaracağım” telkininde bulunmalıyız.

 

Sevgi ve Saygılarımla,

A. NEJAT ALPEREN

online ÜCRETSİZ YDS HAZIRLIK İÇİN:

http://www.nejatalperenakademi.com/3301 defa okundu.
Haber Yorumları
Habere yorum yapabilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için tıklayınız.
Kategoriden Haberler
Web Sitemizi Nasıl Buldunuz?

Çok Güzel
62%
Güzel
12%
İyi
5%
İdare Eder
3%
Kötü
14%
Online : 1
Bugün Tekil : 1
Bugün Çoğul : 54
Dün Tekil : 1
Dün Çoğul : 166
Toplam Tekil : 47516
Toplam Çoğul : 350459
IP : 93.89.225.254
  • Anasayfam yap
  • Sık Kullanılanlara Ekle
  • Sitene Ekle